Saxion
 
Opleidingen   |   Onderzoek   |   Bedrijven   |   Over ons
Samenwerking met House of Skills
Uitgangspunt is dat door de toename van technologie in arbeid de beroepenstructuur fundamenteel verandert. Na de levensduur van banen zal ook de levensduur ven beroepen onder druk komen te staan. Beroepen worden meer dynamisch en vloeibaar; skills zijn minder waardevast en vragen onderhoud of vernieuwing. Het is op de toekomstige arbeidsmarkt daarom meer adequaat en effectief te denken en te handelen op basis van taken en skills.
Voordelen verbonden aan het denken in skills en taken zijn o.a.
  • De (potentiele) waarde die mensen hebben op de arbeidsmarkt kan worden bepaald op basis van hun brede ervaringen in werk en (ook informeel) leren, denk bijv. aan statushouders; 
  • Assessment van skills en matching van passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden fijnmaziger en sluiten beter aan bij de unieke loopbaan van het individu;
  • Alternatieve loopbaan- en scholingsroutes worden aangegeven op basis van aanwezige en nog te verwerven skills (‘skills gap’);
  • Er kunnen effectieve en versnelde (zij)-instroomroutes voor groeisectoren of kans beroepen worden bepaald, zodat transities minder omslachtig en tijdrovend zijn. 

Uiteraard vraagt het leren denken in skills ook een innovatie van het (beroeps) onderwijs. House of Skills richt zich vooral op het middensegment van de arbeidsmarkt; de ROC’s zijn daarom intensief betrokken bij dit project. Het lectoraat van Saxion is intensief betrokken bij het ontwikkelen van een skills paspoort en het testen van eerste versies van een dergelijk paspoort op o.a. Schiphol. Daarnaast zijn we aan de slag met het skills based (en on-the-job) ontwikkelen van praktijkopgeleide medewerkers. Dat resulteert in vier concrete pilots bij de installatiebranche, MKB bedrijven in de sector ICT, de maakindustrie en het technisch MKB.
Saxion
 
Volg Saxion
Facebook   Twitter   Youtube   Linkedin   instagram
Contact
088 – 019 8888
info@saxion.nl